گروه پژوهشی نانو و بيوتكنولوژی


بيوتكنولوژی، نانوتكنولوژی و فناوری اطلاعات از فناوری های نوين محسوب می شوند. بيوتكنولوژی (فناوری زيستی)، به خاطر اينکه آسيب بسيار كمتری به طبيعت و محيط زيست بشری وارد می كند در عين حال دارای خصلت درآمدزايی بالا در جهان كنونی است، رقابت سنگينی را بين كشورهای پيشتاز و توسعه يافته و برخی از كشورهای تازه توسعه يافته و در حال توسعه رقم زد. بطوريکه با پيشرفت بيولوژی سلولی و مولکولی در بيشتر كشورهای جهان، بيوتكنولوژی به عنوان يكی از محورهای توسعه در آغاز هزاره سوم قلمداد می شود. اين رشته که تلفيقی از بيولوژی سلولی و مولکولی با تکنولوژی است امروزه بيش از 30 مجموعه از گرايش های زير مجموعه های مهندسی و علوم پايه را شامل می شود. که به عناوين مختلفی همچون بيوتکنولوژِی قرمز، سفيد/خاکستری، سبز، آبی و سياه در جهان معرفی می گردد و بسياری از صنايع كشاورزی، غذايی، دارويی و بهداشت، پتروشيمی (بيوپليمرها)، صنايع شيلات، محيط زيست، صنايع دفاع و مخابرات منتفع می نمايد. اين دانش نوين تأثيری شگرف بر هر يك از اين موضوعات خواهد گذاشت از فرآورده های بيوتكنولوژی در صنايع پزشکی-دارويي (ازجمله: پيشگيری و درمان بيماريها)، کشاورزی (از جمله: افزايش بهره وری در واحد سطح با توليد گياهان تراريخت مقاوم به بيماری، شوری، کم آبی و ... )، غذايي (از جمله: توليد رنگ های خوراکی، توليد آنزيم های پنير سازی، استفاده از پساپ های صنايع لبنياتی و توليد آنزيم های خوشمزه کننده خوراک انسان و دام)، صنايع جايگزين سوخت های فسيلی (از جمله: توليد سوخت های الکلی از کاغذ های باطله و خاک ارره ها، و فاضلاب های انسانی و حيوانی)، دفاعی- نظامی (از جمله: شناسايي دفاع در برابر سلاح های ميکروبی و شيمايي، شناسايي آسيب های ژنی)، حفظ محيط زيست (از جمله: مبارزه با آلاينده های پلاستيکی، شيميايي و صنعتی با استفاده از آنزيم های بيوتکنولوژيک و ميکروارگانيسم های تغيير يافته) و حتی صنعت دخانيات (از جمله: توليد بيوفيلترها جهت نصب در سيگارتها به منظور تهيه سيگارهای کم ضرر) و غيره می توان نام برد. تأمين دارو، غذا، سوخت، دفاع بيولوژيک در امنيت ملی و حفظ محيط زيست  از جمله معضلات امروز ماست. بنابراين ايجاد يک واحد پژوهشی هدفمند و سازمان يافته که بتواند با بکارگيری دانش فنی پژوهشگران شاخه علم بيولوژی سلولی و مولکولی، شيمی و فيزيک  رشد و اشاعه دانش در راستای اهداف فوق را در کشور محقق سازد نه تنها بسيار ضروری و در خور توجه است بلکه با ايجاد اين ارتباط، افق تازه ای را در بيوتکنولوژی، که خلق زمينه های جديد در بيوتکنولوژی کشور می باشد، باز می نمايد.
نانو تكنولوژي توليد كارآمد مواد و دستگاهها و سيستمها با كنترل ماده در مقياس طولي نانومتر، و بهره‌برداري از خواص و پديده‌هاي نوظهوري است كه در مقياس نانو توسعه يافته‌اند. يك نانومتر، يك ميلياردم متر(m9-10) است. اين مقدار حدوداً  چهار برابر قطر يك اتم است. اولين بار فردي به نام ريچارد فيمن بحث نانو را مطرح كرد كه بدين جهت وي را پايه‌گذار علم نانو مي‌دانند. وي با تدوين مقاله‌اي تحت عنوان پتانسيل نانو علم، برنده جايزه نوبل شد. دنيای نانو بسيار جالب و سوال برانگيز است، مثلاً اگر سوالات علوم ديگر را مانند ضخامت يك ورق در نظر بگيريم سوالات مرتبط با نانوتكنولوژي در حكم كتابي قطور مانند شاهنامه است.
نظر به اهميتي که علم بيوتکنولوژي و نانوتکنوولوژي در هزاره سوم براي تمام کشورهاي توسعه يافته و يا در شرف توسعه دارد دانشگاه موفق به اخذ مجوز قطعی اين گروه در سال 86 شد.
- اين گروه در آذر ماه سال 86 رسماً فعاليت خودش را در محل دانشکده علوم پايه شروع کرد. کليه اعتبارات خود را از بودجه حمايتي پژوهشي دانشگاه  و گرنت اعضاء  تامين مي گردد. ولي  اميد مي رود مسئولين استاني و شهري اين پژوهشکده را که بين رشته اي است حمايت نمايند تا بتواند پاسخگوي بخشي از نيازها و عطش علمي جوانان اين دانشگاه و استان  باشد.
- هم اکنون اين گروه پژوهشي داراي 17 عضو هيات علمي پاره وقت  در 4 گروه بيوتکنولوژي (زيست فناوری)، نانو شيمي، نانو مواد و نانو فيزيک است. که در آزمايشگاههاي گروههاي متعدد شيمي، فيزيک و زيست شناسي فعاليت مي کنند.
اهم اهداف گروه پژوهشي نانو و بيوتکنولوژي را مي توان به دو بخش، کوتاه مدت (2 ساله) و ميان مدت (5 ساله) تقسيم نمود.
اهداف کوتاه مدت:
بکارگيري دانش فني پژوهشگران شاخه های مختلف زيست شناسی و بيولوژي سلولي و مولکولي، شيمي و فيزيک در زمينه هاي مختلف نانو و  بيوتکنولوژي با دور نماي بين رشته اي است تا بتواند به سازمان دهي فعاليت هاي پژوهشي پژوهشگران جوان تحصيلات تکميلي و ايجاد اميد و کشف خلاقيت هاي جوانان به منظور بومي نمودن علوم در کشور کمک نمايد.
از سوي ديگر ايجاد انگيزه در اشتغال زايي جوانان فارغ التحصيل در دوره هاي مختلف کارشناسي ارشد و دکتري در راستاي توليد علم در کشور و شکوفا نمودن و هدفمند نمودن خلاقعيت ها است.
اهداف بلند مدت:
- هدايت و سازمان دهي فعاليت هاي پژوهشي در زمينه هاي نانو و بيوتکنولوژي در غالب يک مرکز تحقيقاتي سود آور براي استان، منطقه و کشور
- بوجود آوردن ساختار اداري مناسب جهت گرد آوري محققين علاقه مند در زمينه هاي مختلف بيوتکنولوژي
- ايجاد آزمايشگاه هاي مرکزي بيوتکنولوژي مولکولي، نانوشيمي، نانوفيزيک و فيزيک مواد
- کشف معضلات موثر در سلامت و امنيت ملي ( از قبيل: دارو، غذا، سوخت، دفاع بيولوژيک و حفظ محيط زيست)   و تدوين راهبردهاي سازمان دهي شده و هدايت فعاليت هاي مرکز
- راهبري و هدايت فعاليت هاي دانشجويان دوره هاي تحصيلات تکميلي به منظور توسعه انواع تکنيک هاي بيوتکنولوژي و کسب دانش فني آنها
- بومي و کاربردي نمودن علوم مرتبط نانو و بيوتکنولوژي بطور موازي با ديگر محققان جهان و اشاعه دانش فني کسب شده در سطح کشور و جهان
براي مثال اين گروه تا کنون دوره هاي آموزشي ويژه اساتيد دانشگاهها در بهمن سال 1385 برگزار نموده است و در بهمن سال 1387 نيز کارگاه آموزشي ويژه اساتيد را برگزار نمود

ITShomal.com 394875 5663 0.03125